Rättslig information

1. Utgivare och värdföretag

Företag som publicerar webbplatsen:

  • FORE ITS, Lillforsvägen 60, 688 31 Storfors, Sverige
  • Värd på den här webbplatsen är Dr. Woe, Voorhelmstraat 25 2012 ZM Haarlem, Nederländerna

2. Inledning

Whoosh! är en online parkeringstjänst i mobilen som utvecklats och underhålls av Yellowbrick International B V. The Whoosh!-tjänsten licensieras till FORE ITS (som licenstagare) och de distribuerar tjänsten.

Denna webbplats syftar till att introducera dig till Whoosh! mobil parkeringsservice. Användningen av den här webbplatsen förutsätter att du accepterar att vara bunden av de allmänna villkor som följer, samt accepterar att följa alla tillämpliga lagar och parkeringsbestämmelser.

3. Information om tjänsten

Egenskaperna hos tjänsten som presenteras ges endast i informationssyfte. Yellowbrick International BV eller dess dotterbolag (och/eller dess licenstagare) kan ändra informationen om tjänsten på den här sidan när som helst och utan förvarning. Informationen ges utan några uttryckliga eller underförstådda garantier. Tjänsten som presenteras på den här platsen distribueras främst av ett nätverk av distributörer. I samtliga fall är dessa distributörer företag som själva är separata juridiska enheter och de agerar ensamma utan någon solidaritet dem emellan. Som ett resultat, när du tar fram informationen, den tjänst som erbjuds av dessa återförsäljare via en hyperlänk, så är dessa företag helt och hållet ansvariga för informationen som finns på deras webbplatser. 

4. Hantering av åtkomst och lösenord

Webbplatsen, eller vissa delar av den, är tillgänglig med hjälp av en kod och ett lösenord som kommer att tillhandahållas av Yellowbrick International BV (och/eller dess licenstagare). Koder och lösenord är konfidentiella. Du är ansvarig för konsekvenserna av deras användning. Det är därför ditt ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten och sekretessen för de koder och lösenord som tilldelats dig. Du förbinder dig att informera FORE ITS om det förekommer någon bedräglig användning av din behörighetskod och/eller ditt lösenord så snart du blir medveten om detta. Du kan när som helst ändra det lösenord som från början tilldelades dig via webbplatsen. Yellowbrick International BV (och/eller dess licenstagare) förbehåller sig rätten att avbryta din åtkomst till webbplatsen vid bedräglig användning eller försök till bedräglig användning av åtkomst. I händelse av att åtkomst stängs av, kommer Yellowbrick International BV eller vår lokala representant informera dig omedelbart

5. Skydd av personuppgifter

När du besöker webbplatsen kan du bli skyldig att tillhandahålla en viss mängd personuppgifter om dig själv för att vi bättre ska kunna uppfylla dina behov av information och förstå dina förväntningar, samt för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av de tjänster som erbjuds på denna webbplats. Dessa data behandlas konfidentiellt och är endast avsedda för Yellowbrick International BV eller dess dotterbolag eller dess licenstagare, liksom dess partners och oberoende distributörer, för analysändamål och/eller undersökningar. Du har rätt att få tillgång till, ändra, rätta och radera uppgifter om dig när som helst genom att kontakta oss via "Kontakta oss"-sidan på webbplatsen eller denna e-postadress: whoosh@parkeon.com

6. Upphovsrätt

All den information eller de dokument som finns på webbplatsen, liksom alla element som skapats för webbplatsen, tillhör antingen Yellowbrick International BV eller dess dotterbolag eller dess licenstagare, eller är föremål för de överenskomna nyttjanderätter, reproduktion och representation till förmån för det sistnämnda. Uppgifterna, handlingarna eller elementen är föremål för upphovsrätt och liknande lagar som skyddar författarskap från det ögonblick de ställs till allmänhetens förfogande på webbplatsen. Kopior av dokumenten på webbplatsen kan endast göras i informationssyfte och enbart för enstaka strikt privat bruk. Ingen licens eller rättighet, annan än att söka information på webbplatsen, ges till någon i fråga om de immateriella rättigheterna. Reproduktionen av dokument från webbplatsen är tillåten endast för informationssyfte för personligt och privat bruk: all reproduktion och användning av kopior som utförs för andra ändamål är uttryckligen förbjudet och är föremål för förhandsuttryckligt godkännande från Yellowbrick International BV. I samtliga fall måste den auktoriserade reproduktion av information som finns på denna webbplats ange korrekt källa och upphovsrätt. Om inget annat anges, ägs de företagsnamn, logotyper, produkter och varumärken som nämns på denna webbplats av Yellowbrick International BV eller dess dotterbolag eller dess licenstagare. De kan inte användas utan skriftligt tillstånd av Yellowbrick International BV.

All kommunikation som skickas till Yellowbrick International BV eller dess dotterbolag eller dess licenstagare genom denna webbplats eller via e-post anses inte konfidentiell och Yellowbrick International BV eller dess dotterbolag eller dess licenstagare kan fritt reproducera, publicera eller använda den på något annat sätt för vilket som helst ändamål. Avsändaren av varje kommunikation till Yellowbrick International BV eller dess dotterbolag eller dess licenstagare är ansvarig för dess innehåll och den information den innehåller, särskilt när det gäller dess riktighet.

Denna webbplats respekterar upphovsrätten. Alla upphovsmännens rättigheter för skyddade verk som reproduceras eller avslöjas på denna webbplats är reserverade. Utom när tillstånd givits är all annan användning av verken, annat än individuell och privat reproduktion och konsultation, förbjudet.

7. Hyperlänkar

Yellowbrick International BV och dess dotterbolag eller licenstagare accepterar formellt inget ansvar för innehållet på de webbplatser som de erbjuder länkar till. Dessa länkar erbjuds användarna av denna webbplats som en service. Beslutet att aktivera länkarna ligger enbart på användarna av webbplatsen. Om du vill skapa en hyperlänk med den här webbplatsen måste du få skriftligt tillstånd från Yellowbrick International BV på: HJE Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht, Nederländerna eller via "Kontakta oss"-sidan på webbplatsen eller via e-post: whoosh@yellowbrickinternational.com. Den här e-postadressen är skyddad från spambotar. Du måste aktivera Javascript för att visa e-postadressen.

8. Ansvar

Informationen och rekommendationerna ("Informationen") som finns på denna webbplats tillhandahålls i god tro. Denna information är tänkt att vara korrekt vid det ögonblick du läser den. Dock garanterar inte Yellowbrick International BV och dess dotterbolag och dess licenstagare noggrannheten och riktigheten i denna information. Du godkänner fullt ut riskerna med den tillit du sätter till informationen. Ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, ges för de produkter eller tjänster som refereras till i denna information. Under inga omständigheter kommer Yellowbrick International BV eller dess dotterbolag eller dess licenstagare åta sig att uppdatera eller korrigera information som publiceras på denna webbplats. Likaså förbehåller sig Yellowbrick International BV eller dess dotterbolag eller dess licenstagare rätten att ändra eller korrigera innehållet på sina webbplatser när som helst utan förvarning.

Trots alla sina ansträngningar, kan Yellowbrick International BV och dess dotterbolag eller dess licenstagare inte garantera en virusfri plats och accepterar inte något ansvar avseende detta. Internetanvändare måste för sin egen säkerhet vidta nödvändiga åtgärder och i synnerhet måste de använda antivirusprogram för att skanna all information, programvara eller dokumentation innan de laddar ner det.

9. Uppdateringar av villkor

Yellowbrick International BV kan uppdatera dessa användarvillkor för webbplatsen när som helst. Därför är du välkommen att regelbundet läsa de senaste användarvillkoren som gäller för webbplatsen.